Tehniline kuvand

Keskkonnakaitse

Kahjurid võivad tekitada kõikvõimalikku kahju äri- ja kodukeskkonnale. Rentokili deklareeritud eesmärgiks on lahendada kõik kahjuritega seostuvad probleemid looduskeskkonnale kõige vähem mõju avaldaval viisil. Keskkonda arvestav kahjuritõrje on kogu meie uurimis- ja arendustegevuse loomulikuks osaks ja alati silmanähtav ka meie välioperatsioonide puhul.

Rentokil on esirinnas arukate seire- ja avastamissüsteemide loomisel, vähendades sel viisil keskkonda pääsevate toksiinide hulka, sest midagi ette võtta ainult siis, kui probleemid on juba tõepoolest tekkinud. Ühtlasi järgib Rentokil hoolikalt kõigi tervishoiu- ja ohutusalaste õigusaktide ning eeskirjade nõudeid, oleme saanud viimastel aastatel tervishoiu ja ohutuse alal ka auhinnatud.

Pidevad uuendused on meie firma jaoks on elutähtsad - kahjurid muutuvad, et paremini kohastuda ja samaaegselt sellega peavad muutuma ka meie kaitsevahendid. Ka siin paneme alati rõhku keskkonnale avaldatava mõju vähendamisele. Meie Luminos sarja tooted sisuliselt sulgevad lendavate putukate jäänused endasse ja vähendades selliselt nakkuse levimisohtu putukate kehaosadelt. Samasugusel viisil hoiavad ka meie RADAR tootesarja näriliste lõksud hiire- või rotilaipasid enne nende utiliseerimist suletud keskkonnas, mis aitab samuti vältida nakkusohtu.

Ärikliendid

800 2002 (Eestist kõned on tasuta)

Võtke meiega ühendust

Teie vajadusi rahuldades

Erakliendid

800 3003 (Eestist kõned on tasuta)

E-R: 9.00 - 16.30

Saatke meile teade