Loosung kortermajadel

Rentokil kaitseb Teie kodu puukoide eest

Termin 'puukoi' kirjeldab tervet rida puitu ründavate üraskite liike. Mõistet "puukoi" kasutatakse seetõttu, et nad uuristavad ja söövad puitu vastse või "tõugu" staadiumis.

Puukoi ohtlikumad juhul, kui nad ründavad ehitistes olevat puitu. Aja jooksul nõrgestavad puukoi tehtud augud puitu, mis lõpuks võib viia maja kokkukukkumiseni.

Puukoil on mitmeid liike, sh puidukoid ja üraskid. Täiendava teabe saamiseks puukoide liikide kohta tutvuge meie kahjuriteatmiku puukoisid ja üraskeid käsitleva alalõiguga.

Puukoi tõrje

Puukoi

Mööblis pesitsevat puukoid võib tõrjuda terve rea tava- ja rauakaupade kauplustes saadaolevate toodetega.

Siiski peaks koduse puukoide tõrje läbiviimiseks kasutama professionaalseid tehnikuid, sest ebaõnnestunud tõrje võib viia konstruktsiooni kahjustumiseni.

Paljud puukoide ilmingud jäävad aastate vältel avastamata ja avastamise hetkeks võivad kahjustused olla juba laialdased ja tõsised. Puukoi kahtluse korral on oluline tegutseda kiirelt.

Puukoide olemasolu kontroll

Enne igasuguse tõrje alustamist teostab Rentokil'i ülevaataja põhjaliku kontrolli hindamaks puukoi poolt põhjustatud kahjustuse ulatust. Nad kontrollivad ka kaasnevate probleemide, nagu mädaniku või niiskuse olemasolu.

Kontrollima peab kõiki puukoi poolt ohustatud piirkondi ja nii võib ülevaataja kontrollida ka põrandalaudade ja pööningu katusepalkide aluseid. Loomulikult me tagame ka selle, et kõik asjad pannakse tagasi oma kohale ja enda järelt ka koristatakse.

Kontrolli käigus selgitatakse välja puukoi liik, selle leviku ulatus ja sobivaim tõrjevahend. Tuvastatakse ka vajadus puitosa väljavahetamist.

Tasuva lahenduse ja kahjude minimeerimise tagamiseks soovitame töödelda üksnes saastatud või kahjustatud piirkondi.

Rentokil puukoide tõrje

Puukoid tõrjudes rünnatakse vähemalt üht põrnika arengustaadiumi. Levik saadakse kiiresti kontrolli alla, kuid putukate pika elutsükli tõttu võib see võtta aasta või rohkemgi enne, kui levinud puukoid täielikult välja surevad.

Meie poolt kasutatavad puukoi tõrjevahendid on võimsad, nende kasutamisega püütakse minimeerida ohtu inimestele, lemmikloomadele ja ümbritsevale keskkonnale. Üldiselt kasutatakse neid vedelal kujul või süstitakse puukoide aukudesse tagamaks fokuseeritud tõrjet, kuid suletud piirkondades saab kasutada udutamismasinaid.

Miks Rentokil

Me oleme tegelenud puukoide tõrjega üle 80 aasta ja ühelgi teisel ettevõttel ei ole meiega sarnaseid kogemusi, meisterlikkust ega tõrjevahendeid tegelemiseks ükskõik millise puukoidest põhjustatud probleemiga.

Lisaks, ,eie paremus ei seisne üksnes meie juhtivates tehnilistes oskustes. Teame ka seda, kui tundlik teema seondub võõraste inimeste töötamisega Teie kodus; seega püüame häirida Teid võimalikult vähe ja hoida kõik puhtana. See on osa meie teenusest.

Suhelge spetsialistidega - kui soovite täiendavaid nõuandeid seoses puukoidest põhjustatud probleemide lahendamisega või kutsuda endale koju Rentokil'i tehniku, siis helistage meie tasuta numbril 800 3003.