kaubanduslik kuvand

Ehitus

Kaitseme kahjurite eest seinast seinani

Palju kahjureid otsib endale uut kodu. Seega peate uute ehitusprojektide planeerimisel või realiseerimisel olema kindlad, et need ei tõmbaks ligi soovimatuid üürilisi. Nii väikesed kui ka suured konstruktsioonikohad hõivatakse kiirelt rottide ja hiirte poolt, kes võivad häirida inimesi ning kahjustada ehitist ja vundamenti. Kõik närilistega kokkupuutunud pinnad on saastunud nende uriini ja karvadega ja on seega potentsiaalseks haiguste põhjustajaks.

Puitu hävitavad kahjurid, nagu Hylotrupes bajalas L., kooreüraskid, jahumardikad, laibamardikad ja majavamm võivad ehitise väärtust oluliselt vähendada. Kahjustus võib põhjustada isegi tugistruktuuride hävimist. Meie eksperdid on koolitatud puidukaitse kõigis aspektides: nii proaktiivses, konstruktiivses kui ka kuratiivses mõttes.

Tuvid kahjustavad eriti ehitiste välispindasid. Nende väljaheited sisaldavad palju lämmastikhapet, mis võib hävitada liivakivi, krohvi, anodiseeritud metallpindasid, puitraame ja teisi kattematerjale; lisaks söövitavad need ka katuseid. Meie tõkkesüsteemid lindude vastu väldivad tuvide maandumist nende tüüpilistele maabumiskohtadele, nagu karniisid, pööningud, eendid, aknaraamid jne. Olenemata kaitsematerjali komplitseeritusest saab tõkke muuta peaaegu nähtamatuks. Probleemiks on ka lindude väljaheited, mis muudavad kõnniteed, õued ja tellingud libedaks ja võivad põhjustada tõsiseid õnnetusi.

Planeerite renoveerida vana ehitist või pööningut? Paljud arhitektid on kogenud pärast ehitustööde lõpetamist ebameeldivaid üllatusi: Tuvid maanduvad nende tavapäraste maandumiskohtade puudumisel isegi inimestel. Meie Argascube tuvidetektor võimaldab teil tuvastada probleemi enne töö alustamist, seega saate vältida kahjustustest tulenevaid kohtuasju ja kulukaid puhastustöid.

Tuvastasite probleemi? Helistage meile või tutvuge Kahjuriprobleemide lõiguga.

Erakliendid

800 3003 (Eestist kõned on tasuta)

E-R: 9.00 - 16.30

Saatke meile teade