kaubanduslik kuvand

Toidu töötlemine

Ennetav kahjuritõrje toidukäitlejatele

Toiduainete tootmine ja pakendamine on suure konkurentsiga tootmisharu, mille jaoks on kehtestatud väga ranged kvaliteedi- ja hügieenistandardid. Antud valdkonnas on lubamatu isegi minimaalsest kahjurite aktiivsusest tingitud toidu räpasus või saastumine.

Meil on toiduainete tootmisega tegelevatele ettevõtetele loodud spetsiaalsed, laiahaardelised  teenuspaketid, mis võimaldavad vältida kahjurite negatiivset mõju nii teile kui ka teie klientidele või audiitoritele.

Toidu töötlemine

Meie teenuspaketid on väga ettevõttespetsiifilised ja arvestavad teatud spetsiaalsetest kahjuritest tulenevate ohtudega, võttes arvesse kasutatavaid toidutöötlemise viise (toatemperatuuril, jahutatult jne), koostisaineid ja valmistoodete iseloomu.

Pakume ka ennetavaid tõrjemeetmeid, et minimiseerida riski esmase saastuse tekkeks; vastav töötlus ei ole toksiline, toimib kõikvõimalike kahjurite suhtes ja toimib kuni välisseinteni. Lisaks pakume võimalust kahjurite avastamiseks, et tuvastada tõrje vajalikkust.

Meie spetsialiseerunud teenindustehnikud ja bioloogid töötavad koos teiega, nad pakuvad efektiivseid kaitselahendusi ja nõustavad teid praktiliste näpunäidete ja protseduuride osas. Nende abiga vähendate riski kahjurite pääsemiseks ettevõttesse ja ennetate kahjuriprobleeme.

Kogu teave iga visiidi kohta salvestatakse meie töötlusraportis, mis on kättesaadav ülevaatuseks ka teile. Selles on välja toodud mis iganes kahjurite aktiivsus antud tootmiskohas koos läbiviidud tegevuste ja soovitustega riski vähendamiseks. Kõigist esinenud juhtumite kohta vormistatakse auditidokument, mis sobib enamike toidutootjate auditiskeemidega.

Toiduhügieeni alane koolitus

Rentokil OÜ korraldab 6 tunniseid toiduhügieeni põhikursuseid toidukäitlejatele üle Eesti. Lektoriteks on endised ja praegused tervisekaitsetalituse spetsialistid. Koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

Lisateabe saamiseks meie toidutootjatele pakutavate kahjuritõrje programmide kohta, toiduhügieeni alase koolituse tellimiseks või kohtumise kokkuleppimiseks toidutööstusest teadliku spetsialistiga helistage meile palun telefonil 800 2002.