kaubanduslik kuvand

Ravimitööstus

Ravimite kaitse kahjurite eest

Rentokil kahjuritõrje annab ravimitootjatele võimaluse täita ravimite tootmisele õigusaktidega kehtestatud rangeid nõudeid.

Rentokil on välja töötanud kõikehõlmavad Teenuspaketid, mis võimaldavad vältida ravimite saasteriski ja varustavad teid vajaliku teabega, et saaksite demonstreerida oma ettevõtte tegevuse täielikku vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

Ravimid

Põhimõtteks on luua üks või mitu kaitsebarjääri, minimiseerimaks riski kahjurite pääsemiseks puhaste alade lähedusse. Mainitud barjääre kontrollitakse regulaarselt, et olla kindel nende korrasolekus ja tagada täielikku kaitset.

Meie teenindustehnikud ja inspektorid teevad teiega koostööd, aitavad leida efektiivseid kaitsevahendeid ja nõustavad teid tööviiside ja -protseduuride osas, mis võimaldavad vähendada riski kahjurite pääsemiseks ettevõttesse ja aitavad vältida kahjuriprobleeme.

Kogu teave iga visiidi kohta salvestatakse meie tööraportis, mis on kättesaadav ka teile. Selles on välja toodud mis iganes kahjurite aktiivsus antud tootmiskohas koos läbiviidud tegevuste ja antud soovitustega nende esinemis riski vähendamiseks. Selline raport on ühildatav ka ravimite enamlevinud tootmisskeemidega.

Lisateabe saamiseks meie kahjuritõrje teenuspakettidest ravimitootjatele või kohtumise kokkuleppimiseks ravimite tootmisest teadliku spetsialistiga helistage meile palun numbril 800 2002.