kaubanduslik kuvand

Kaubanduskeskused

Kaitseme toidukaupade jaemüüjaid kahjurite eest

Kaubanduskeskuses ei ole kohta kahjuritele - mitte ainult avaliku tähelepanu ja tooteriski, vaid ka tõsiste terviseriskide tõttu, eriti piirkondades, kus käideldakse värsket toitu.

Rentokil on ekspert, julgustamaks toidukaupade jaemüüjaid nende kaitstuses kahjuriprobleemide eest - mitte ühelgi ettevõttel pole ette näidata sarnast kogemust kaubanduskeskuste kahjurivabana hoidmisel või tegelemisel kahjuriprobleemidega nende ilmnemisel.

Kaubanduskeskused

Meie Kahjurite ennetamise teenus võimaldab kaitset kahjurite eest kaubanduskeskustes. Meie regulaarsete teenindusvisiitide käigus inspekteerib meie teenindustehnik täielikult kogu ladu ja selle perimeetri ümbrust, identifitseerimaks mis iganes kahjurite aktiivsust või riske selleks ja võtab tarvitusele meetmed nende suhtes.

Kõik soovitused dokumenteeritakse ja tuuakse eraldi välja ka antud koha personali jaoks. Eriti soovitame selliseid tööpraktikaid ja -protseduure, mis vähendavad riski kahjurite pääsemiseks ettevõttesse või nende probleemseks muutumist.

Teile jäetavas kahjurite ennetamise teenuse aruandekäsiraamatus võimaldame teile ülevaate kõigist teie ettevõttes rakendatud teenustest. See käsiraamat sisaldab teenuse spetsifikatsioone, pestitsiidtöötluse ja selle kasutamise ajalugu, teenuste aruandeid ja riskihinnanguid.

Üleriikliku teenuselepinguga saate ühe kontakteerumiskoha ja teenindustehniku, kes koordineerib soovitud teenuse pakkumist üle kogu võrgustiku.

Samas võib iga individuaalne ladu koheste vajaduste rahuldamiseks samuti kontakteeruda oma kohaliku Rentokil meeskonnaga.

Pakume ka spetsiifilisi teenindusprogramme logistika- ja edasimüügioperatsioonide jaoks, mis võivad sobivuse korral olla seotud teie kaubanduskeskuse põhilepinguga.

Lisateabe saamiseks meie kahjurite ohjamise programmide kohta kaubanduskeskustele või kohtumise kokkuleppimiseks toidukaupade jaemüügi turgu mõistva müügiesindajaga soovitame meile helistada telefonil 800 2002.