kaubanduslik kuvand

Tervishoiuasutused

Hoiame tervishoiuasutuste ruumid kahjurivabadena

Kahjuritõrjel on oluline roll sekundaarinfektsioonide vältimisel haiglates, kirurgiaosakondades ja hooldekodudes.

Oma iseloomult on tervishoiuasutuste ruumid rahvarohked ja soojad kohad, kus leidub ka toitu, mistõttu on keeruline vältida näriliste, kärbeste, prussakate ja teiste putukate sinna sattumist.

Tervishoid

Eelnimetatud kahjurid on tõsiseks ohuks kõikjal, kuid eriti tervishoius, kus esineb terav risk ristsaastuse tekkeks.

Juhtiva kahjuritõrje eksperdina pakub Rentokil parimat kindlust kahjurite taastekke suhtes, arvestades ühtlasi ka tervishoiuvaldkonna töö spetsiifiliste vajadustega. Meie teenindustehnikud on koolitatud säilitama kõrgeimaid hügieenistandardeid ristsaastuse vältimiseks; nad püüavad mitte silma torgata avalikes piirkondades ja kasutavad ainult keskkonnasõbralikke tooteid. Rentokil' i mittetoksilised töötlusviisid on eriti hästi kasutatavad väga tundlikes piirkondades, kus ei sobi kasutada traditsioonilisi toksilisi töömeetodeid.

Rentokil kahjuritõrje on teinud juba aastaid koostööd haiglate ja teiste tervishoiuteenuse osutajatega ning oskab seetõttu vältida ja tunnetada potentsiaalseid riske. Meie eesmärgiks on luua paindlik tõkend ümber tervishoiuasutuste; kõrgema riskiga piirkondades kasutame söödajaamasid, teostame pidevat jälgimist ning kõrvaldame kõikvõimalikud kahjurite sissetungi ilmingud.

Meie kiirreageerimine probleemi esinemisel tähendab, et teie teenidustehnik jõuab teile kohale kiiresti ja hävitab kahjurid. Tehnik teeb kindlaks kahjuriprobleemi algpõhjuse ja nõustab teid edasiste tegevuste osas, et vältida probleemi kordumist.

Lisateabe saamiseks meie tööviiside kohta mis iganes kahjuriprobleemide likvideerimisel või nende vältimisel haiglas, kliinikus või hooldekodus helistage meile palun numbril  800 2002 ja leppige kokku kohtumine tervishoiuasutuste vajadusi mõistva müügiesindajaga.