kaubanduslik kuvand

Kohalik omavalitsus

Abistame elanikke kahjuritõrjes ja lihtsustame kohalike omavalitsuste tööd

Avalike ehitiste pidajate, elamurajoonide ja ametiruumide haldajatena kuuluvad kohalikud volikogud riigi suurimate omanike hulka. Neil on ka riiklik kohustus võita kvaliteeti kõigist ostetavatest teenustest.

Rentokil saab aidata kohalikel võimudel täita neid eesmärke, pakkudes kvaliteetseimat teenust elanike ja volikogu varade kaitseks kahjuriprobleemide eest.

Me toetame volikogude keskkonnatervise osakondi spetsiaalsete teenustega, nagu lindude ohjamine või vektorkontroll; samuti pakume oma ettevõttest kahjuritõrje spetsialiste täiendama volikogu kahjuritõrje meeskondi, et rahuldada kõrgeid nõudmisi või võimaldada osalemist spetsiifilistes projektides.

Kohalik omavalitsus

Kui kohalik volikogu otsustab osa tööst või kogu kahjuritõrje ja sellega seotud tegevused Rentokil' ilt sisse osta, siis oleme valmis pakkuma ka rohkem, kui näeb ette meie teenindusleping volikoguga. Leping tagab, et meie poolt pakutav on parim. Töötajate värbamisel arvestab Rentokil mõistagi ka töötajate õigusi, lähtuvalt EL direktiividele vastavast tööalasest seadusandlusest. Sama oluliseks peame ka ületulevate kolleegide oskuste ja karjääri arendamist kahjuritõrje töögrupi koosseisus.

Mis iganes teenuste pakkumisel kohalikule omavalitsusele on võtmeküsimuseks meie koostöö omandi haldajate, ehitusteenuse pakkujate ja keskkonnatervise ala inimestega, et saaksime tagada efektiivse, keskkonnatundliku ja kvaliteetse kahjuritõrje, aitamaks kaasa elanike elukvaliteedi parandamisele.

Lisateabe saamiseks meie võimaluste kohta volikogude abistamisel kuluefektiivse kahjuritõrjega helista meile numbril 800 2002, ja lepi kokku kohtumine kohalike omavalitsuste vajadusi tundva osakonnajuhatajaga.