kaubanduslik kuvand

Ametiruumid

Kahjuritõrje ametiruumides

Kahjurid ametiruumides ja nende ümbruses võiva häirida seal töötavaid inimesi. Nad kahjustavad ka ehitisi, varustust, arvutitehnikaga varustatud töökohtasid ja kaableid, mille puhul esineb eriline risk saada näriliste poolt kahjustatud.

Keskkond ametiruumides

Kahjuriprobleemide esinemist ametiruumides soodustavad arvukad faktorid:

  • Asukoht (linn, linnapiirkond, tööstuspark, maapiirkond jne)
  • Ehitise vanus, konstruktsioon ja seisund
  • Ametiruumi suurus ja paigutus
  • Ametiruumis või selle läheduses hoitavate mis iganes kaupade olemus
  • Kohapealne toidu serveerimisvõimalus

Lähtuvalt ülaltoodust tuleb ametiruumi hoolikalt uurida, hinnata riskitaset ja valida sobiv meede, vältimaks kahjurite edasist levikut. Teie kohalik teenindustehnik külastab regulaarselt teie ruume, kontrollib söödajaamasid, jälgib kahjurite aktiivsust, identifitseerib potentsiaalsed riskid ja nõustab teid edasiste, kahjuriprobleemide tekkeriske vähendavate tegevuste osas.

Meie kiirreageerimise kohustus probleemi esinemisel tähendab seda, et teie teenindustehnik jõuab teie juurde vajadusel kiiresti ja hävitab kahjurid lõplikult.

Üksuste võrgustiku olemasolul saab kõik need siduda ühte teeninduslepingusse, mille alusel üks müügiesindaja haldab teenuse pakkumist kõigile teie ametiruumidele; samas kuulub iga üksiku üksuse juurde eraldi kohalik tehnik ja müügiesindaja.

Lisateabe saamiseks meie kahjuritõrje viisidest teie ametiruumides helistage palun numbril 800 2002, ja leppige kokku kohtumine kohaliku müügiesindajaga.

Erakliendid

800 3003 (Eestist kõned on tasuta)

E-R: 9.00 - 16.30

Saatke meile teade